HSNaturephoto.com

Wildlife Photography

Copyright


Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van HSNaturephoto.com en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privť-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van HSNaturephoto.com.

Alle teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van HSNaturephoto.com.

Indien de gebruiker van de website onrechtmatig, tegen weten in van HSNaturephoto.com illustratie's, foto's, grafisch materiaal in de breedste zin van het woord gebruikt van de website HSNaturephoto.com, kan dat juridische gevolgen hebben voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen met het volgende emailadres:
info @ hsnaturephoto . com
bezoekers | Copyright | Disclaimer | Contact