HSNaturephoto.com

Wildlife Photography

Disclaimer


De op de site getoonde informatie wordt door HSNaturephoto.com met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

HSNaturephoto.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website.

HSNaturephoto.com behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van HSNaturephoto.com.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over m.b.t. het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen met het volgende emailadres:
info @ hsnaturephoto . com
bezoekers | Copyright | Disclaimer | Contact